DOPE CREATIVE AGENCY
loading...
Eventy

Konferencja zamykająca wdrażanie mikroprojektów w Programie Interreg Polska – Słowacja

EVENT

Kilka słów o Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie stanowi krajową strukturę Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Jego misją jest jest rozwój społeczno–gospodarczy Karpat poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej, a mianowicie organizacja i koordynacja działań na rzecz rozwoju kooperacji pomiędzy partnerami w dziedzinie turystyki, ekologii, kultury, nauki i edukacji na obszarze Euroregionu Karpackiego.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

CONFERENCE

Konferencja podsumowująca projekt EtnoCarpathia

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska zajęliśmy się kompleksową organizacją konferencji zamykającej wdrażanie mikroprojektów w Programie Interreg Polska Słowacja 2014-2020, w skład której wchodziły poszczególne działania:

 • - wynajem powierzchni niezbędnej do przeprowadzenia eventu,
 • - organizacja zakwaterowania dla przybyłych Gości,
 • - zapewnienie gastronomii w postaci obiadu bufetowego, przerw kawowych oraz uroczystej kolacji serwowanej,
 • - dostosowanie i zapewnienie aspektów technicznych eventu - mównicy, nagłośnienia oraz oświetlenia,
 • - zapewnienie tłumaczenia symultanicznego konferencji (sprzętu oraz profesjonalnych tłumaczy) z języka polskiego na słowacki i odwrotnie,
 • - zapewnienie występu zespołu muzycznego prezentującego muzykę nowoczesną oraz spełnienie jego rideru technicznego,
 • - design i druk niezbędnych materiałów spójnych z identyfikacją wizualną stowarzyszenia (zaproszenia, brandowane notesy oraz torby prezentowe, oznakowanie eventu),
 • - organizacja części rekreacyjnej - zajęć grupowych w formie gry drużynowej a także zwiedzanie rynku Sanoka oraz Muzeum Beksińskiego wraz z zapewnieniem przewodnika oraz niezbędnego dla zagranicznych Gości tłumaczy,
 • - zapewnienie transportu uczestników podczas części rekreacyjnej,
 • - wykonanie fotorelacji z wydarzenia,
 • - kompleksowa realizacja i koordynacja przebiegu wydarzenia.
VIEW
CLOSE