DOPE CREATIVE AGENCY
loading...
Eventy

Konferencja „New Trends for the Carpathians”

EVENT

Kilka słów o Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie stanowi krajową strukturę Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Jego misją jest jest rozwój społeczno–gospodarczy Karpat poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej, a mianowicie organizacja i koordynacja działań na rzecz rozwoju kooperacji pomiędzy partnerami w dziedzinie turystyki, ekologii, kultury, nauki i edukacji na obszarze Euroregionu Karpackiego.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

TOURISM

Pierwsza edycja międzynarodowego spotkania New trends for the Carpathians

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska zajęliśmy się kompleksową organizacją konferencji z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, biznesu, samorządów członkowskich oraz partnerów z Polski, Słowacji, Włoch czy Gruzji, w skład której wchodziły poszczególne działania:

  • - wynajem powierzchni niezbędnej do przeprowadzenia eventu,
  • - organizacja zakwaterowania dla przybyłych Gości,
  • - zapewnienie gastronomii w postaci obiadu, serwisu kawowego oraz uroczystej kolacji serwowanej,
  • - dostosowanie i zapewnienie aspektów technicznych eventu,
  • - zapewnienie tłumaczenia symultanicznego konferencji (sprzętu oraz profesjonalnych tłumaczy) z języka polskiego na angielski i odwrotnie,
  • - zapewnienie występu artystycznego zespołu ukazującego unikalną kulturę Karpat,
  • - zapewnienie oprawy medialnej - video oraz fotorelacji z wydarzenia,
  • - wykonanie odpowiedniego oznakowania wydarzenia umożliwiającego sprawne dotarcie uczestników,
  • - kompleksowa realizacja i koordynacja przebiegu wydarzenia.
VIEW
CLOSE